स्थानीय तहलाई मनग्य बजेटको व्यवस्था, कुन तहलाई कति ?

0
508

जेठ १५ काठमाडौ । सरकारले संघिय संरचना अनुसार पहिलो पटक आएको बजेटमा स्थानीय तहमा मोटो रकम विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गाउँपालिकामा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि ३९ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान सोझै विनियोजन गरिएको छ।संघिय संरचना अनुसार सोझै गएको यस्तो अनुदान गाउँपालिकाले आफैले विकास निर्माणको खाका तयार पारेर खर्च गर्नसक्नेछन्।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गाउँपालिका,नगरपालिका,उपमहानगर र महानगरपालिकालार्इ उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ।बजेटमा नगरपालिकालार्इ न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा उपमहानगरपालिकालार्इ न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ।महानगरपालिकालार्इ न्यूनतम ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।यो बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्या,क्षेत्रफल र विकास खर्चको प्रवृतिलार्इ आधार मानिएको छ।बजेटमा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ एक मुष्ठ हस्तान्तरण गरिएको छ।

बजेटमा गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम १ करोड २० लाख रुपैयाँदेखि १७ करोड रुपैयाँ २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाखदेखि अधिकतम ३१ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ।बजेटमा उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाखदेखि अधिकतम ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।महानगरपालिकालार्इ सशर्त अनुदानका लागि २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।