नेपालको कानून नेपालीले जान्नै पर्छ यदि तपाईलाई कानूनको ज्ञान नभएका कारण तपाईबाट कुनै पनि गल्ति भयो भने मलाई कानून थाहा थिएन माफी पाँऊ भन्न पाउनु हुने छैन कानूनको अज्ञानता क्ष्यम्य हुने छैन तसर्थ कानूनको जानकारी राख्ने गर्नुहोला । तपाँईको कानूनी अध्यायनका लागी …

0
2420