मानब अधिकार आयोगका बारेमा जान्नै पर्ने कानुन

0
857

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८