अन्धो सरकार

0
690
bai
बैकुण्ठ दाहाल

सरकार अन्धो छ
लोडसेडीङ देख्दैन
सरकार अन्धो छ
पेट्रोलको लाईन देख्दैन
सरकार अन्धो छ
डिजेलको लाईन देख्दैन
सरकार अन्धो छ
मट्टितेलको लाईन देख्दैन
सरकार अन्धो छ
दाउराको लाईन देख्दैन
सरकार अन्धो छ
मलको लाईन देख्दैन
सरकार अन्धो छ
ब्यू को लाईन देख्दैन
सरकार अन्धो छ
कालाबजारीको लाईन देख्दैन
सरकार अन्धो छ नाका बन्दीदेख्दैन ।