देउवाले पौडेललाई आश्वासन मै टार्न खोज्दै ।

0
567
g]kfnL sfFu|];sf] !#cf} dxflwj]zgdf gjlgjf{lrt ;efklt z]/axfb'/ b]pjf nfO{ dªnaf/ jf]xf]/f6f/l:yt lgjf;df lrofkfg sfo{qmdsf] cfof]hgf u/L awfO{ tyf z'esfdgf lbFb} al/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

 काठमाडौं ,२२ भदौ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन, विभागहरु गठन तथा संविधान संशोधनमा पार्टीको धारणा बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । सभापति निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने भए पनि देउवाले अझै त्यसको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । आफ्नै गुटभित्र मिलाउन समस्या परेका बेला पौडेलले समेत भाग खोजेपछि देउवा अप्ठेरोमा परेका छन् । देउवाले विधानअनुसार एक उपसभापति, महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न पाउँछन् । तर, ती नाम केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित सदस्यहरुको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार पदाधिकारी मनोनयनमा देउवाले पौडेल पक्षलाई भाग दिने सम्भावना छैन । पौडेलले भने तीनमध्ये एक आफ्नो भाग मागेका छन् । देउवाले पौडेल पक्षलाई एक पदाधिकारी दिएको खण्डमा पौडेल पक्षका पदाधिकारी बहुमत हुन्छन् । सभापतिलाई काम गर्न सुविधाजनक बहुमत सबै निकायमा चाहिने भन्दै देउवाले पदाधिकारीमा दावी गर्न पौडेललाई आग्रह गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। कांग्रेसका निर्वाचित तीन पदाधिकारीमध्ये सभापति देउवा बाहेक महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पौडेल पक्षका हुन् । बरिष्ठ नेता पनि पदाधिकारी सरह हुने भएकाले पौडेलसमेत गर्दा अहिले पदाधिकारीमा पौडेल पक्ष बहुमतमा छ । अब तीन पदाधिकारी मनोनित गर्दा तीनैजना देउवा पक्षका भएमात्र पदाधिकारीमा देउवालाई बहुमत हुनेछ । त्यही कारण देखाउँदै देउवाले पदाधिकारी मनोनयनमा पौडेल पक्षलाई भाग नखोज्न आग्रह गरेका हुन् । देउवाले भने विभाग र कार्य सम्पादन समिति गठनमा पौडेल पक्षलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउने आश्वासन दिँदै पदाधिकारीमा भाग नदिने प्रष्ट संकेत दिएका छन् ।