बेरोजगार नगरिदेउ प्रहार !!!

0
590

प्रमाण पत्र छोपी सधै हिड्दछु पाउने विचार ♢

ठोकिए, लडे खोई पाइन तिम्रो आकार ♢

दोबाटो रोकी सधै हेर्दछु आउने समाचार ♢

चिम्लिए, सोचे खोई सुनिन तिम्रो खकार ♢

किताब ढोगी सधै कोर्दछु सजाउने संसार ♢

लेखे, पढे खोई देखिन तिम्रो स्वीकार ♢

हार, प्रहार , वार नगरिदेऊ ओइ बेरोजगार १११

सन्ध्या क्षेत्री,
बुटवल