राजधानीका सडकमा दशैको समयमा सवारी साधनको संख्या कम हुंदा सडक यस्तो देखिंदो रहेछ भिडियो संगै आनन्द लिनुहोस् ।

0
508