सवारी साधनको अभावमा ट्रकमा चढेर जोखिम पुर्ण यात्रा गर्दै धादिङका नागरीक ।

0
570
?