Tags दक्षिण कोरियाले गरेको प्रस्ताव उत्तर कोरियालाई स्वीकार।

Tag: दक्षिण कोरियाले गरेको प्रस्ताव उत्तर कोरियालाई स्वीकार।