Tags भारदहमा बुधबार साँझ ट्रक पल्टिँदा ट्रकमा राखे लगिँदै गरिएका २० वटा गोरु मरेको छ ।

Tag: भारदहमा बुधबार साँझ ट्रक पल्टिँदा ट्रकमा राखे लगिँदै गरिएका २० वटा गोरु मरेको छ ।