Tags भूकम्पको ३२ महिनापछि राहतसामाग्री बाढ्ने तयारी ।

Tag: भूकम्पको ३२ महिनापछि राहतसामाग्री बाढ्ने तयारी ।