Tags मतदातालाई बदर मतदान गर्न प्रचार प्रसार गरिरहेका सिके राउतका पक्राउ ।

Tag: मतदातालाई बदर मतदान गर्न प्रचार प्रसार गरिरहेका सिके राउतका पक्राउ ।