Tags सरकारलार्इ सर्वोच्चको प्रश्नः विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका कारण सवारीलाई रोक लगाउने काम कुनकुन कानुनमा उल्लेख छ ।

Tag: सरकारलार्इ सर्वोच्चको प्रश्नः विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका कारण सवारीलाई रोक लगाउने काम कुनकुन कानुनमा उल्लेख छ ।